Het ontwerpproces is een zoeken naar evenwicht tussen alle invloedfactoren en facetten die het concept kunnen beïnvloeden: niet enkel op esthetisch vlak maar ook bouwtechnisch, functioneel, bouweconomisch, ecologisch, bouwfysisch, constructief,...
Wij geven vorm aan uw verlangens en dit rekening houdend met de vooropgestelde budgetten.

Onze inbreng moet uiteindelijk resulteren in een tijdloos waardevast ontwerp met een aanzienlijke meerwaarde.

Iedere opdracht, groot of klein, wordt met evenveel aandacht creatief aangepakt en uitgewerkt.